EIIRBO

Supervisie van coaches

Als Instituut begeleiden we al jarenlang individuen, teams en organisaties die zich bewust zijn van en/of worden geconfronteerd met de problematiek rond burn-outs.  Onze professionele coaches begeleiden tegenwoordig steeds meer mensen die hiermee in aanraking komen.  Aangezien deze coaches vroegen om meer informatie rond het thema, besloten we in 2012 een dienst voor de supervisie van coaches op te zetten.


Die supervisie is uitsluitend bedoeld voor de professionele coaches die instaan voor de begeleiding van mensen die rechtstreeks met burn-outs te maken krijgen.

De begeleiding door het Instituut garandeert aan de coach :

  • een aangepast kader en een geschikte context voor het hanteren van de juiste begeleidingsattitude ten opzichte van mensen met een burn-out 
  • een beter begrip van de psychomedische aspecten, op basis waarvan klanten indien nodig naar de juiste zorgverstrekkers kunnen worden doorverwezen
  • een systemische kijk die helpt om de complexiteit van de door de klant (en de coach) ervaren situatie te doorgronden en werkhypotheses te formuleren
  • een supervisor die het gewend is supervisie te verzorgen.

Een dergelijke supervisie is bedoeld om :

  • reële situaties waarmee de coach wordt geconfronteerd te analyseren
  • meer kennis rond fysieke, psychische, emotionele aspecten en gedragingen van mensen met een burn-out te vergaren
  • zich bewust te worden van de valkuilen tijdens hun begeleiding
  • de nodige menselijke kwaliteiten te ontwikkelen om mensen te kunnen begeleiden: bescheidenheid, geduld, welwillendheid, vastberadenheid en respect
  • afstand te nemen en beter om te gaan met overdracht / tegenoverdracht, om zichzelf beter tegen burn-out te beschermen.

Vóór de eventuele supervisie wordt een gesprek georganiseerd met een supervisor van het Instituut. Dat gesprek krijgt een officieel karakter na de ondertekening van een Supervisieovereenkomst.

Voor meer informatie omtrent de supervisie kan u rechtstreeks contact opnemen met Roger Ortmans, Senior Coach en Supervisor
0477 46 95 32 – roger.ortmans@burnout-institute.org