EIIRBO

Wie zijn wij ?

Sinds 2007 is het European Institute for Intervention and Research on Burn Out een team van experts, professionele coaches, artsen, psychologen en statistici met een jarenlange ervaring in de bedrijfswereld en het middenveld. Ze waren vroeger actief als medewerkers, managers, bedrijfsleiders en docenten in een nationale en internationale context (handel, distributie, gezondheidszorg en ziekenhuizen, farmacie, industrie, metaalbewerking, financiële doorlichting, opleiding, niet-gouvernementele organisaties (ngo's), vrije beroepen, academische vorming, ministeriële kabinetten, ...). We hanteren een GOBALE, unieke en efficiënte methode voor het stellen van diagnoses en het implementeren van preventiestrategieën rond psychosociale risico's en burn-out.

Ons team

Patrick Mesters, Directeur
Céline Bugli, Statisticus
Luc Charles, Senior coach
Elisabeth Dupont, Administratief assistente
Audrey Membrive, Psychologe
Anouk Mendelbaum, Senior coach
Jean-Paul Mesters, webmaster
Anne Smets, Senior Coach
Isabelle Stichelmans, Senior coach
Stéfan Crisan, Medewerker in het buitenland
Ons team beter kennen ...

Onze interventies

4 pijlers: preventie, risicomanagement, onderzoek, opleiding

Preventie van burn-outs en psychosociale risico's

Crisismanagement

Onderzoek

Opleidingen, seminaries

Meer informatie ...

Enkele cijfers

België (2015)
Een op tien vrouwen met een job in de distributie, de zorgsector of het onderwijs is lange tijd ziek, vaak omwille van psychologische problemen veroorzaakt door de druk die het verzoenen van een carrière met een gezinsleven veroorzaakt.
166.162 mannen (45 %) en 204.246 vrouwen (55 %) waren lange tijd ziek: een stijging van 22 % op vijf jaar tijd.
De patiënten kregen vooral te maken met burn-outs, depressies en rugklachten.
Persagentschap Belga 11/08/2016
Frankrijk
12,6 % van de Franse beroepsbevolking loopt risico op een burn-out (3,2 miljoen loontrekkenden en zelfstandigen).
De belangrijkste risicogroepen zijn: landbouwers (24 %) ; zelfstandigen (20 %), met inbegrip van ambachtslui, handelaars en bedrijfsleiders ; kaderleden (19 %) ; bedienden (10 %), arbeiders (7 %).
Enquête Technologia Augustus 2013
Zwitserland (2014)
2 miljoen van de 4,9 miljoen werknemers geeft aan in mindere of meerdere mate last te hebben van burn-out.
Die overbelasting kost de Zwitserse economie op jaarbasis zowat 5,6 miljard frank.
De nodige middelen, waardering en steun van leidinggevenden - en de nodige bewegingsvrijheid - kunnen daartegen bescherming bieden.
Job Stress Index 2014. Universiteiten van Bern en Zurich
Groothertogdom Luxemburg
15 % absenteïsme en 10 % ontslagen omwille van verschillende vormen van stress die door de arbeidsomstandigheden in de hand wordt gewerkt.
Bron : LG december 2011