EIIRBO

Wie zijn wij ?

De vier pijlers van onze interventies


Preventie van burn-out en psychosociale risico's

Op basis van een samenwerking met bedrijven, instellingen, verenigingen en individuen organiseren we :
Welzijnsenquêtes
Een statistisch betrouwbare en wetenschappelijk gevalideerde methode laat toe :

 • te achterhalen welke groepen van medewerkers, taken en functies risico op burn-out lopen
 • te achterhalen welke parameters in de arbeidsorganisatie het risico verhogen
 • te voldoen aan de wettelijke aanbevelingen rond de preventie van psychosociale risico's.

De implementering van "gepersonaliseerde" GLOBALE (systemische) preventiestrategieën "op maat"
Informatieve opleidings- en begeleidingsprogramma's, coaching rond preventie en crisismanagement in samenwerking met de betrokken instanties (directies, Human Resources, medische diensten, sociale actoren, ...)
Adviezen voor directiecomités, Human Resources, e.a. die worden geconfronteerd met menselijke situaties, ethische keuzes etc.

Crisismanagement

Onderzoek en publicaties

 • Meer dan 200 publicaties en wetenschappelijke lezingen rond psychosociale risico's, burn-out, medische psychologie, neurowetenschappelijk onderzoek etc.
 • Medewerking aan onderzoeksprojecten en publicaties (diagnostiek, oorzaken en gevolgen van psychosociale risico's en burn-out op de gezondheid, de arbeidsorganisatie en de samenleving).
 • Tijdelijke samenwerkingsverbanden met hogescholen, bedrijven en vakorganisaties.

Equal Times - 17/07/2014
Burnout : the flip side of the cult of performance - Grégoire Comhaire
Klik hier om verder te lezen

De Morgen - 27/09/2014
Zo slaagt dit bedrijf erin om burn-outs succesvol te lijf te gaan - Filip Michiels
Klik hier om verder te lezen

Opleidingen, seminaries

Het Instituut organiseert lezingen, opleidingsprogramma's en workshops rond de preventie van psychosociale risico's en burn-out binnen bedrijven en tussen verschillende vestigingen :

 • Hoe binnen mijn bedrijf een strategie ter preventie van psychosociale risico's implementeren?
 • Werkhervatting na een lange afwezigheid voorbereiden en begeleiden
 • Diagnose van en omgaan met psychologisch geweld (manipulatie, intimidatie)
 • De waarden: bijsturen van waarden: individu - team - organisatie
 • De managementstijl Duurzaam management en het aanspreken van collectieve intelligentie
 • Duurzaam management: ontwikkeling van basisvaardigheden
 • Methode voor het oplossen van probleemsituaties (complexe beslissingen, ethiek) op basis van een globale, systemische aanpak
 • De tevredenheid op het werk verhogen binnen multiculturele teams of teams met verschillende generaties
 • Teambegeleiding in het kader van een samenwerkingscharter na een conflict
 • Erkenning op het werk in de praktijk Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren
 • Persoonlijke ruimte in time management, en prioriteiten
 • Zelfmanagement (emoties, stress, tijd)
  Zie artikel (in frans) "Le médecin traitant, ce chef d'orchestre".