EIIRBO

Task forces - Werkgroepen

Klik op een element van het wiel
GIBOP Recommandations Task forces Sensibilisation Coaching GPS observatoire Enquête bien-être

 

De opdracht van de interne werkgroepen of 'Task Forces' bestaat erin de parameters (werkdruk, erkenning, zingeving, ondersteuning, ...) in de arbeidsorganisatie te herbekijken en bij te stellen vermits deze :

  • burn-out kunnen veroorzaken bij bepaalde medewerkers, mede inachtgenomgen anciënniteit, rol, geslacht, toepasselijke managementstijl, ...
  • de evenwichten binnen het bedrijf als geheel bedreigen(absenteïsme, conflicten, voornemens om het bedrijf te verlaten, imago, directe en indirecte kosten enz.,...)