EIIRBO

Welzijnsenquête - Diagnostiek

Klik op een element van het wiel
GIBOP Recommandations Task forces Sensibilisation Coaching GPS observatoire Enquête bien-être

Op basis van eenvoudige indicatoren en observaties op het terrein (bv. absenteïsme, aantrekkelijkheid, vertrekken, verloop, fouten, klachten, ...) organiseren we enquêtes (online en op papier) die de risicofactoren en de kwetsbare groepen in beeld brengen.

Die enquêtes lopen aan de hand van wetenschappelijk gevalideerde instrumenten voor evaluatie en statistiek (vertrouwelijkheid en respect voor privacy verzekerd, internationaal erkende evaluatieschalen, berekening van relatieve risicofactoren, verkleining van de foutmarge, significant waarschijnlijkheidspercentage, ...).

De enquêtes maken het mogelijk die parameters in de arbeidsorganisatie te onderkennen die moeten worden bijgestuurd om burn-outs bij medewerkers te voorkomen.

Via onze methode haalden we in sommige bedrijven een representatieve participatiegraad tussen 60 en 70 %.

Werkgevers kunnen de enquêtes gebruiken om te voldoen aan de aanbevelingen in de wetgeving ter preventie van psychosociale risico's in België, Frankrijk en andere landen.

Bronnen
België : Koninklijk besluit 10 april 2014 m.b.t. de preventie van psychosociale risico's op het werk (10/04/2014; B.S. 28/04/2014)
France : Obligation générale de prévention L 4121-1 ; Elaboration du Document Unique.

Getuigenissen

"Sending the survey through the Institute for Research and Intervention on Burn Out helped to guarantee confidentiality and to ensure the trust of the staff, which resulted in the large number of responses (700 responders; 70 % of the total population)".
"The study has highlighted the need for in-depth analysis of the problems in order to reach a collective and systemic solution. It has demonstrated that we are co- responsible for the situation and that, therefore, the solutions lie within the company".
A.F.L; Change Manager.
Partena. Mutual Health Insurance Company Bruxelles.