EIIRBO

Vorming - Onderzoek

Klik op een element van het wiel
GIBOP Recommandations Task forces Sensibilisation Coaching GPS observatoire Enquête bien-être

Het Instituut staat in voor onderzoek en publicaties rond thema's die te maken hebben met de diagnose, de mechanismen en de gevolgen van psychosociale risico's en burn-out op de prestaties op het werk, de gezondheid van werknemers, het bedrijf en de samenleving als geheel.  De projecten kunnen aanleiding geven tot tijdelijke samenwerkingsverbanden met hogescholen, bedrijven en vakorganisaties.

Dr Patrick Mesters

 • Opleidingsprogramma voor "vertrouwenspersonen".
 • School voor Volksgezondheid van de Université Libre de Bruxelles. (Continuing Health Education).
 • Docent Faculteit Geneeskunde - Université Libre de Bruxelles - België
 • Meer dan 200 publicaties en wetenschappelijke lezingen rond psychosociale risico's, burn-out, medische psychologie, neurowetenschappelijk onderzoek, etc.

Publicaties

 • Epidemiologische studie rond het voorkomen en de intensiteit van professionele stress binnen ziekenfondsen in België. Moet nog verschijnen.
 • Vaincre l'épuisement professionnel. Toutes les clefs pour comprendre le Burn Out. Ed. Laffont - 2007. Voir le contenu du livre
 • Le retour au travail après une absence de longue durée pour épuisement professionnel. Voir l'article.
 • A Survey to Assess Burnout of Physicians. Voir la publication.

Onderwijs, opleidingen, seminaries

Op aanvraag organiseert het Instituut seminaries, opleidingen en workshops rond de preventie van psychosociale risico's en burn-out binnen bedrijven, vakorganisaties en instellingen en voor vrije beroepen en zelfstandigen. 
Hoe binnen mijn bedrijf een strategie ter preventie van psychosociale risico's implementeren ?
Werkhervatting na een lange afwezigheid voorbereiden en begeleiden.
Diagnose van en omgaan met psychologisch geweld (manipulatie, intimidatie).
De waarden: bijsturen van waarden: individu - team - organisatie
De managementstijl Duurzaam management en het aanspreken van collectieve intelligentie

 • Duurzaam management: ontwikkeling van basisvaardigheden
 • Methode voor het oplossen van probleemsituaties (complexe beslissingen, ethiek) op basis van een globale, systemische aanpak
 • De tevredenheid op het werk verhogen binnen multiculturele teams of teams met verschillende generaties
 • Teambegeleiding in het kader van een samenwerkingscharter na een conflict

Ruimte voor jezelf door een beter prioriteiten resp. time management en prioriteiten
Zelfmanagement (emoties, stress, tijd)