EIIRBO

Coaching individueel - Team

Klik op een element van het wiel
GIBOP Recommandations Task forces Sensibilisation Coaching GPS observatoire Enquête bien-être


Coaching van individuen en teams (6 tot 12 sessies) met het oog op preventie maakt het mogelijk om :

 • afstand te nemen van de gebeurtenissen,
 • beschermende maatregelen in te voeren,
 • indien nodig externe gezondheidsspecialisten (artsen, psychologen,...) in te schakelen,
 • de manier waarop mensen met stress omgaan te herbekijken,
 • efficiënte strategieën voor (self) leadership en (self) management te hanteren,
 • de prioriteiten, waarden en zingeving op het werk te bevragen.

Het coachen voorkomt inzinkingen die leiden tot werkonderbrekingen, een slechtere gezondheidstoestand eneen verstoring van het sociaal en familiaal evenwicht met gevolgen voor de bedrijfsprestaties (absenteïsme, risico op uitbreiding van het fenomeen, directe en indirecte kosten,...).

Getuigenissen

"With the help of you and your team, I have developed the following strategy to avoid falling in the same pitfall twice: distinguish when I can change the environment and when I can't:

 • avoid organizations with lots of emotions;
 • be much more clear with my signals;
 • take time to reflect ;
 • working harder and longer than normal leads to disillusion;
 • work in environment where there are talents and brains;
 • beware of eagerness to get evolved and turn it around, tendency to downplay the warning signals;
 • beware of "bull running at the red flag" tendency".

Manager. International Pharmaceutical Company.
Brussels.

"After your intervention, I keep working on the problem via coaching sessions. (… )I observe that absenteeism is quasi non-existent (..)
I observe more exactness in the way they operate, they organise the work. They schedule the work in a more efficient way".
Directeur Zorgsector
Canton de Vaud Switzerland.