EIIRBO

Global Prevention Solution

Klik op een element van het wiel
GIBOP Recommandations Task forces Sensibilisation Coaching GPS observatoire Enquête bien-être

Het Global Prevention System geeft uw bedrijf autonomie in de preventie en de detectie van burn-outs.
De procedure bestaat vandaag in België, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. Ze wordt gebruikt in verschillende bedrijven (farmaceutica, toeleveranciers in de automobielsector, glasindustrie, bouwsector (domotica), banken, gezondheidssector, universitaire ziekenhuizen,...).
Het gaat om een globale (systemische) methode, die de betrokkenheid nodig heeft van :

  • het directiecomité, dat het project ondersteunt en legitimeert een stuurgroep die het project in goede banen leidt en instaat voor de communicatie
  • de managers die vorming rond burn-out krijgen: o.a. technieken om zichzelf en hun medewerkers ertegen te beschermen (duurzaam management en collectieve intelligentie)
  • een waakzaamheidsnetwerk met "resource" vrijwilligers die leren zien wanneer mensen problemen ondervinden en hoe hen te benaderen
  • alle medewerkers van het bedrijf die informatie krijgen rond burn-out, hoe ze te voorkomen en hoe ermee om te gaan.

Het « Global Prevention System »  creëert ruimte voor een bedrijfscultuur en een gedragscode op basis van goedmoedigheid, respect, empathie en solidariteit. De psychosociale risico's  met globale, systemische repercussies op de bedrijfsactiviteiten worden daarbij beperkt.

Equal Times - 17/07/2014
Burnout : the flip side of the cult of performance - Grégoire Comhaire
Klik hier om te lezen

De Morgen - 27/09/2014
Zo slaagt dit bedrijf erin om burn-outs succesvol te lijf te gaan - Filip Michiels
Klik hier om te lezen

Getuigenissen

"These tools and the proactive approach that goes with it develop a greater state of awareness within companies. Less judgement­, more solidarity: burnout is not just a person's personal and private history but is now recognised in the professional world."
Mr J. C., HR Director,
AGC Automotive Glass Headquarter.
In HR Magazine.

"(…) the originality and power of the tool lies in the next step, namely the creation of a monitoring network comprising different competences which should be as representative as possible of the organisation (departments, position, gender, etc.).
The members of this network are people from the field trained to listen to, maintain or recreate a bond and support people in difficulty, who have asked for help. 
The approach aims, initially, to consolidate coherence between values and action.  Some cases appeared ­while we were training managers; with the environment already being more receptive thanks to the tools on offer, we were able to organise support and, thus, avoid a messy situation."
Mr J. C., HR Director,
AGC Automotive Glass Headquarter.
In HR Magazine.

"(…) some indicators have, nevertheless, allowed to follow the progress: out of 800 staff members, within 18 months, several dozen called upon this new channel. Although only a few cases required medical care, with many others not requiring any further help, each type of suffering we have been able to identify is already a success."
Mr K L H; General Manager ­Operations & IT, ING. Luxemburg
In HR Magazine.