EIIRBO

Global Intervention for Burn Out Prevention ©
GIBOP © : meer informatie ...
Klik op het wiel op een element van de rode ring

European Institute for Intervention
and Research on Burn Out

De medewerkers van het European Institute for Intervention and Research on Burn Out werkten voor bedrijven en organisaties een GLOBALE diagnostische methode uit rond strategieën ter preventie van psychosociale risico's. Sinds de oprichting (2007) op initiatief van Dr. Patrick Mesters, heeft de methode haar deugdelijkheid in heel Europa bewezen.

Onze doelstelling : bereiken en vrijwaren van een evenwicht tussen welzijn en prestaties binnen bedrijven en organisaties.

Nieuw

Burn-out en werk

01 september 2017

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de preventie en behandeling van burn-out en over het competentieprofiel van de beroepsbeoefenaars ten behoeve van de Belgische overheden.

Click hier